Sumatra PDF باز کننده فرمتهای مختلف کتاب است PDF, eBook [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] , [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] , XPS, DjVu, [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] , [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] CBZ and CBR و رایگان می باشد (برای ویندوز)

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]