تجربه ای که من از آنتن خارجی دارم جایی که شما با آنتن داخلی مودم همچین سرعتی گرفتی یعنی وضعیت پوشش شبکه عالی هست اگر از آنتن خارجی استفاده کنید نه تنها بازدهی نداره بلکه از آنتن داخلی مودم هم ضعیفتر عمل میکنه.
و همچنین نظر شخصیم اینه جایی که این تست رو گرفتید تقریبا با هر مودم دیگه ای نتیجه مشابهی خواهید گرفت.
سلام
خیر
خودم هم چنین حدسی میزدم اما اینطور که شما فکر میکنید نیست