سلام
کسی مراحل قدم به قدم دریافت دفترچه دام رو میدونه؟
ممنون میشم کسی که گرفته توضیح بده اینجا تشکر