سلام
در مورد unreal engine 4 سوال دارم.
می خواهم کار را بیلد کنم ولی ارور می دهد که :
Maps need lighting rebuilt

چه کار باید کرد؟