ایمیل زدم ولی جوابی ندادند
تلفن که هست! تا زمانی که تلفنی پاسخ میدن چرا منتظر پاسخ از ایمیل میمونین!؟ هرچند پنجشنبه‌ها تایم کاری زودتر تموم میشه و باید تا ظهر تماس میگرفتین...