به عنوان مقدمه ای بر این فیلم آموزشی لازم است تعریفی از Hot Line داشته باشیم. Hot Line شماره ای است که برای مواقع اضطراری بر روی داخلی خاص تعریف می شود و به محض برداشتن گوشی تلفن بدون نیاز به شماره گیری، با خط تعریف شده که می تواند شماره هایی نظیر شماره ی پلیس، آتش نشانی و ... و یا یک شماره تلفن همراه باشد، تماس گرفته می شود.

در این فیلم آموزشی نحوه ی ذخیره کردن شماره تلفن و فعال کردن آن بر روی داخلی مورد نظر در کنسول KX-TDA100 و از طریق PC نمایش داده شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]