یکی از حساسترین اجزای خودروها فرمان خودرو است. در ابتدا فرمان ها به صورت مکانیکی بودند که مشکلات زیادی داشتند از جمله سخت پیچانده می شدند یا لغزش داشتند. در نسل بعدی خودروها از فرمان های هیدرولیکی استفاده شد این فرمان‌ها علاوه بر این که راحت می‌چرخید، کاهش خستگی راننده و همچنین افزایش ایمنی خودروها را نیز به همراه داشت .
این فرمان ها حتی در زمانی که خودرو بدون حرکت است باز هم انرژی زیادی استفاده می کنند.
قرار بر این شد که از نوع دیگری به نام فرمان های برقی یا Eps استفاده شد فرمان برقی به جای استفاده از نیروی موتور خودرو که باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود؛ مجهز به یک موتور کوچک و مستقل است و مانند فرمان هیدرولیکی باعث افزایش مصرف انرژی نمی‌شوند . در خودرو آلفارومئو از فرمان های برقی استفاده می شود. می توانید خودرو آلفارومئو خود را از آلفارومئو ایران بخواهید.