مدتیه که وقتی از مرورگرهای مرتبط با گوگل کروم مثل ویوالدی-اپرا-اسلیم جت-کرومیم و حتی گوگل کروم استفاده میکنم مرورگرها هنگ میکنن و از کار می افتند ولی با فایرفاکس یا مکستون این مشگل رو ندارم.
لطفا در اینمورد مرا راهنمائی فرمائید.