با سلام
قالب فایل ورد برای نوشتن متن دعای عربی با ترجمه فارسی زیر آن دارید؟
با تشکر