بنام خدا
سلام
گوشي سوني C3 را با King root روت نمودم و پيام خطا نداد.
برنامه Folder mount را نيز نصب نمودم و دسترسي Grantدادم
ولي اجازه تغييرات و اطلاعات را روي sd​ نمي دهد و برنامه Solid explorer نمي توان تغييرات روي SD داد
اطفا راهنمايي فرماييد