به چه کسی میگن بچه ؟ آیا فقط کسایی هستن که لغات قلمبه سلمبه عربی وسط حرفهاشون کم بلغور میکنند ..