تقریبا چند روزیه متوجه یه مشکلی با مک بوک پرو شدم
چند روز قبل تو تنظیمات باطری سوئیچ خدکار گرافیک رو فعال کردم و وقتی نیاز نیست بار گرافیکی روی گرافیک انبورد اینتل شیف میشه ولی هر چند دقیقه صفحه مقداری میپره سرعت شروع و پایان پرش کمتر از شاید یک صدم ثانیه هست و تو نگاه اول متوجه نمیشی ولی بعد چند بار پریدن متوجه و دقیق شدن متوجه میشی که صفحه واقعا میپره
و وقتی سوئیچ خودکار گرافیکو غیر فعال میکنم تمام بار گرافیکی رو پردازنده گرافیکی اصلی هست و پریدن صفحه هم تموم میشه
ایا کسی این مشکلو داشته؟ یا این پرش مشکل حساب میشه؟ برای رفع پرش چکار کرد؟