یه اکانت ظرفیت 1 و 2 فیفا 18 دارم که خودم با گیفت کارت خریدم اکانت کاملو
فیفا 17 هم همراهش هست البته
هرکس میخواد پ.خ بده توافق کنیم