اساتید سلام کسی هست اطلاع دقیق داشته باشه برا تنظیم سیستم با مولتیمتر