سلام دوستان چجوری میشه در Word کادر حاشیه صفحه با گوشه ایی گرد ایجاد کرد (زاویه گوشه ها 90 درجه نباشه )
ممنون