با سلام من در قسمت Email & app account اکانت مایکروسافتم رو معرفی کرده ام ولی در حال حاضر با استفاده از یک Local Account از ویندوز 10 استفاده میکنم. این مسئله سبب شده تا تقویم و سرویس میل ویندوز 10 به درستی با بقیه دستگاههای من همگام (sync) نشوند و با هر بار ورود به سرویس تقویم پیام : your outlook account out of date ظاهر بشه و از طریق دکمه Fix Account مجبور به همگام سازی دستی برنامه باشم. ظاهرا برای برطرف شدن این مشکل باید به ویندوز و در قسمت your info ، اکانت مایکروسافت رو معرفی کنم تا همگام سازی ویندوز بصورت خودکار انجام شود. اما مشکلی که هست اینست که با هر بار روشن کردن ویندوز رمز عبور اکانت مایکروسافت و یا پین کد معرفی شده را میپرسد!!!
آیا راهی هست که اکانت مایکروسافت sign in باشد ولی برای شروع بکار ویندوز رمز عبور طلب نکند و مستقیم وارد ویندوز شود؟؟!!