یک دستگاه کارت
SkyStar 2 eXpress HD
کارکرده بسیار تمیز در حد نو برای فروش موجوده. دستگاه کاملا سالم ( هم فنی هم ظاهری) قیمت 250000
09353586183