قیمت این قطعات رو میخواستم

1. "Monitor : ASUS ML238H 23
2. HDD : (3×500GB + 1TB)