سلام

من دیکشنری Oxford Dictionary of English Premium 9.1.313 را نصب کردم ولی نمی دانم فایل دیتای دنلودی این دیکشنری را در کدام حافظه (داخلی یا جانبی) و در کدام پوشه قرار دهم تا کامل شود و صوت دیکشنری برای استفاده آماده شود.