با سلام
گوشی پرچمدار چی هست بردارم
بدنه فلزی و هوش مصنوعی برام مهمه..
هانر وی ده میخاستم بردارم ک شنیدم وارد ایران نمیشه
میخاستم منتظر p11 ام بمونم ک متاسفانه فهمیدم بدنه شیشه ی داره