بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام
مشکل من با word 2007 است. با تغییر در page setup/ margins حاشیه ها به صورت صحیح تنظیم نمی شود.
فضای سفید رنگی بین حاشیه و متن وجود دارد. با تغییر حاشیه فضای خاکستری رنگ خط کش عمودی تغییر می کند.
این فضای سفید قبل از متن با paragraph/ spacing/ before هم حل نمی شود.
با سپاس فراوان