با سلا م خدمت تمامی دوستان عزیز
لطفا اینجامی زا راهنمای کنید گوشی سامسونگ گلگسی اسدارم 5-6سالی هست کار مکنه راضیم بودم ولی نمیدانم چرا شارز باطریم خالی شدهبود زدم شارز کنم عکس شارز میاد گوشی شارز می شه ولیروشن که می کنم فقط سامسونگ گلگسی میاد اهنگ شروع میزنه میره روی سامسونگ وفقط همین تکرار می شه ممنون میشم کمکم کنید عزیزان