از استور فیلمی سریالی میگیرم مشکلی که داره
اگه پاز کنم فایل ۰ درصد میشه میره از اول
اگه ویندوز بزار بحال خودش بره تو حالت اسکرین سیور بازم درصد ۰ میشه
کسی میتونه کمک کنه؟