درود بر شما. لب تاب با قیمته زیره دو تومن چی پیشنهاد میدید؟ و لب تاب اکبند بسته بندیش به چه صورته؟ ممنون.