من لبتاب hp 4860p دارم.
رو برق هیچ مشکلی نداره
ولی وقتی از برق میکنم و رو حالت باطری میره صفحه شروع به پر پر زدن میکنه.
علتش چیع؟
ویندوز هم تا به حال عوض کردم
خودم احساس میکنم از تنظیمات لبتابه
چون اوایل کار باهاشو زیاد یاد نداشتم خیلی سیخش کردم.
ممنون میشم جواب بدین