سلام و صد سلام
دوستان چجوري ميشه كليد FN كه با بقيه كليد هاي كار ميكنه رو از كار انداخت؟