سلام ما پیچ اینستاگرام۱۴k داریم ما قبلا حدود یه ماه پیش روزی میشد ۱۰۰نفر فالو میکرد دیگه الان هر روز ده نفر بیشتر فالو نمیکنه نمی دونم دلیلش چیه یه نفر بود میگفت اینستاگرام پیچ مارو Shadow کرده که اینستاگرام نمیزار پیچ*ما دیده شه آیا این امکان داره ؟
لطفا کمکون کنید این دپیچ واسمون خیلی ارزش داره

پیچ اینستگرام ما linstagram.com/ardabil.studentا
l]
ارسال پاسخ سریع به اینین پیام پاسخ پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول نقل قول چندگانه این پیام