تفاوت وتوضیحات درمورد ویندوز8.1 رمیکس .با دیگرنسخها

میدونم بعضی چیزاش مثل رنگ ایکونها تفاوت داره اما کاراییش ازلحاظ کلی با نسخهای دیگه چه تفاوتی داره .

کلا بهتره یابدتر یااصلا باهم فرقی ندارن