سلام به دوستان انجمن. امروز صبح که سیستم رو روشن کردم دیدم صفحه سیاهه و یکم بعد فن شروع کرد به کار کردن با سرعت زیاد و صفحه همینجور مونده به نظر شما مشکل چیه؟