سلام
دوستانی که با این دو مدل کار کردن یا از نزدیک این دو تا رو مقایسه کردن به نظرتون در مجموع کدوم یکی ارزش خرید بیشتری داره.
با تشکر