تبلتی که که بالا ذکر شد قابلیت تماس رو نداره ولی سیمکارت میخوره.دیال پدی هم نداره.کسی میدونه کد های دستوری رو کجا باید وارد کرد؟
ممنون