سلام وعرض خسته نباشید فراوان.در حالی که تما درایوها(ویندوز هفت) نصب میباشد وهمه چیز به ظاهر درست میباشد ولی صدای کامپیوتر در نمی اید.از شما خواهشمندم اگر راه حلی در این مورد دارید راهنمایی فرمایید.