سلام!
.
من وقتی که NewGameیاContinue رو می زدم، وقتی بازی لود میشد، از بازی می پرید بیرون.
اضافه کردن eac launcher به target شرتکات و ران کردن با حالت windows 7 رو هم امتحان کردم، ولی نتیجه نگرفتم.
آحرش رفتم به سایت Nvidia و آخرین ورژن درایور کارت گرافیک رو برداشتم و نصب کردم و وقتی هم که بازی لود میشد، alt+Enter رو زدم که از حالت تمام صفحه ای در بیاد و مشکل حل شد.