با سلام
2 تا مقاله ميخواستم در مورد الگوريتم هاي پيشرفته و الگوريتم هاي موازي
موضوعش هرچي بود مهم نيست ولي دربرگيرنده عناوين فوق باشه
ممنون و با تشكر