من با این برنامه مشکل دارم و هردفعه باید از تسم منیجر غیر فعالش کنم تا بتونم اجراش کنم مشکل کجاس؟
ویندوزم 10 64 بیتی هست