سلام
دوستان دمای پی سی من در حالت عادی این مشخصات رو داره :
آیا مناسب هست؟