احتمال میدم پاور باشه اما باید از بابت مادر برد مطمئن شد ..سیستم ddr2 هست و عمرشون هم داره رو به پایانه نمیشه از دور استدلال کرد باید قطعات بررسی بشن