با سلام
لطفا نرم افزاری را مشخص بفرمایید که مصرف اینترنت هر سیستم درون شبکه را به تفکیک مشخص نماید.
با تشکر