سلام

یه فیلم و صوت فارسیش رو دانلود کردن که البته 4 ثانیه ناهماهنگی با هم دارن -

نرم افزاری هست که صوت و فیلم رو برای همیشه به هم بچسبونه و یک فایل تکی بشن و بتونم صوت رو با فیلم هماهنگ کنم ؟

لطفا توضیح فارسی هم بدید که من گیج نشم و بتونم کار کنم