سلام.

بر روي درام کارتريج، لکه سياه پودر افتاده، هنگام پرينت گرفتن اين لکه در چندجاي کاغذ مي افته. (کارتریج HP لیزری).

من سايت هاي خارجي رو نگاه کردم که نوشته بودند با ايزوپروپيل الکل 99 درصد ميشود پاکش کرد.

حالا کجاي تهران، ايزوپروپيل 99 درصد بطري کوچک مي فروشند؟

من از چندتا داروخانه پرسيدم، همگي 70 درصد داشتند.

توي سايت هايي خارجي که نگاه کردم تاکيد شده بود فقط 99 درصد باشد.

با تشکر.