سلام
دوستان این برچسب که تو عکس گرفتم چی هست؟ من فکر کردم محافظ صفحه هست و میشه چسبود به تبلت! اما دیدم حالت چسبندگی نداره