سلام. سیستم من روشن میشد ولی بیپ مادربورد نمیزد و تصویر نمیومد. دادم تست گفتن پل شمالی سوخته. مادربورد جدید گرفتم و بستم اما دوباره همون شرایط شد. بردم جایی دیگه تست پاور گرفتن گفتن پاور زده جدیده هم سوزونده. تست هم دیدم که 5 ولیته رو کلا نداشت و 12 ولت اول حدود 13.5 میزد بعد کم میشد تا 12
سوالم اینه که آیا این پاور تو همون چند بار که روشن کردم مادربورد جدید رو سوزونده یا اینکه بعیده؟
توضیح اینکه دقیقا همون مادربورد رو بستم و قطعات به جز پاور رو سیستم دیگه تست شدند و سالم بود.