علت نصب نشدن بازی روی گوشی کور2چیه
بازی قبلا کار می کرد بعدا هرچی آپدیت اومد نصب نشد
بازی رو کاملا هم پاک کردم دوباره نصب نشد
علتش چیه؟