جلسه چهارم آموزش دوربین مداربسته
جلسه چهارم آموزش مجازی دوربین مداربسته شامل معرفی سیستم های آنالوگ نسل جدید و توضیحاتی در مورد تکنولوژِی های موجود در بستر آنالوگ می باشد همچنین مقایسه ی کوتاهی بین این تکنولوژِی ها انجام شده است.
http://electrosmartshop.com/pages/details/doreh/dorehh/four