سلام
با توجه به حساس بودن هارد اینترنال نسبت به باکس هارد و لزوم استفاده از هارد باکس مرغوب برای جلوگیری از آسیب به هارد از دوستان خواهش دارم یک هارد باکس مرغوب معرفی نمایند.