سلام

تبلت من امروز با مشکل مواجه شد. نوشته که no command و روشن نمیشه و یه شکلی کشیده که انگار باید باز بشه. در حالی که انکان باز کردنش نیس.
مشکلش چیه لطفا کمک کنید


مرسی