سلام یه نقشه مسکونی با عرض 10 متر و 30 متر طول ( 300 متری ) میخواستم . اگر برش هم داشته باشه که دیگه چه بهتر ...

تشکر