بازیهای پی اس 1 با فلش اجرا میشه در پلی 2.اما اون کیفیت رو که در خود سونی 1 با سیدی بازی میکنی رو به هیچ وجه نداره.حتی ps2 full packبعضی بازیهای گرافیک بالارو دقت کنید متوجه میشید.مثل بازیهای ایول 1 2 3.ماشین جنگی منظورم ویجیلانت 8.هلیکوپتر منظورم نیوکلییر استرایک.یا هواپیما الکتروسفییر 3.