سلام دوستان.
حقیقت یه پروژه ای هست تو کلاسمون به گروه ما دادن و ما به خاطر بی تجربگی در این زمینه اطلاعات کافی نداریم.
از اونجایی که مطمئن بودم اینجا اساتیدی هستن که میتونن بهمون کمک کنن رو به شما دوستان آوردیم.
قبلاً از لطفتون سپاسگزارم و ممنون.