درسته جو الکیه...این همه برنامه تماس صوتی بودش هیچکس استفاده نمی کرد..چون طرف باید حتما مخاطبش به اینترنت وصل باشه و مشکل کیفیت صدا و تاخیر صدا..
تماس صوتی تلگرام هم فیلتر نمیکردن هیچ تاثیری در درآمد مخابرات نداشت.چون اکثر مردمی که تماس صوتی میگیرند دنبال این جنگولک بازیها نیستن ...و فقط میخوان راحت صحبتشونو بکنن...
البته آنچنان جو الکی هم نیست، مقدمه چینی برای فیلترینگ کامل تلگرام هستش. مسلما میزان استفاده ی بالای پیام رسان تلگرام در پیام رسانی بر درآمد اپراتور ها تاثیر گذاشته و به دنبال بهانه برای خلاص شدن از شر این پیام رسان هستند. تجربه نشان داده این وسط مردم هم هیچ نقشی ندارند که مسئولان ازشون بترسند و یهو اگر صبح بیدار شدی دیدی تلگرام فیلتر شده تعجب نکن و کسی هم اعتراضی نمیکنه، همه چیز طبیعی هستش...